sâmbătă, 20 decembrie 2014

Cremona (II)

Catedrala din Cremona are hramul Adormirea Maicii Domnului (de fapt, Ridicarea la Cer a Maicii Domnului, dar nu cred că Biserica Ortodoxă are aşa hram în organigramă). Înălţarea basilicii a început în anul 1107 şi s-a terminat în mai puţin de un secol, adică destul de repede pentru standardele vremii. Şi asta în ciuda faptului că un puternic cutremur în 1117 a determinat refacerea unei părţi importante a lucrărilor. Construcţia iniţială urma modelul arhitecturii romanice, însă, pe parcurs, s-a renunţat la aceasta şi a fost adoptat noul stil gotic. Locul ales pentru basilică era cel mai înalt din oraş şi fusese anterior ocupat de o biserică închinată Sf. Ştefan, biserică ce a fost demolată pentru a face loc catedralei.
Faţada actuală a fost realizată cel târziu la începutul anilor 1300, ceea ce înseamnă că este unul dintre puţinele lăcaşe de cult din Italia, care a păstrat faţada originală, fără a fi modificată ori refăcută integral mai târziu sub presiunea unor noi curente, precum Renaşterea ori Barocul. Singurul adaos renascentist este logia situată chiar deasupra intrării principale. Cele mai multe fresce din interiorul catedralei sunt opera unor pictori locali sau lombarzi din perioada Renaşterii. Există şi câteva fresce ale unor maeştri manerişti sau din perioada barocă. Din acest punt de vedere, vizitatorul are impresia că se găseşte într-un muzeu de artă.

Campanila sau Torazzo, cum este ea cunoscută loco, a fost construită între 1230-1309 şi este a treia cea mai înaltă construcţie din cărămidă în lume şi prima în cizmă. Are 112,7 metri şi 512 trepte şi trebuie să decartezi 5 euro pentru a vedea Cremona de (foarte) sus. Torazzo adăposteşte cel mai mare orologiu astronomic din lume, realizate între 1583-1588.
Transeptul sudic.Absida altarului principal.


Sculpturi de sec. 12-13 pe faţada principală.Transeptul sudic.
Cappella della Madonna del Popolo (sec. 16) - picturi de Bernardino Campi şi Gian Francesco Bembo.

Tripticul Sf. Nicolae, marmură, 1495.

Transeptul nordic.


Fresce de sec. 14.


Baptisteriul a fost construit în anul 1167 în stil romanic şi urmând un plan octogonal.  Are 34 de metri înălţime şi diagonala interioară de 20 metri. În 1370 o statuie din bronz a arhanghelului Gabriel a fost amplasată în vârful lanternei. Intrarea te scuteşte de grija a 2 euro.Văzut din Torazzo.

Bazinul baptizal este din marmură roşie de Verona.

Altarul Sf. Biagio (sfârşitul sec. 16).

Bazin pentru apă sfinţită (sec. 12).

Altarul Crucifixului (sec. 14, fresca din sec. 18).

Altarul Fecioarei (sfârşitul sec. 17).

Profeţii Enoh şi Ilie (sec. 12)

Palazzo Comunale a fost construit în 1206 ca sediu al gonfalonierului - şeful administraţiei comunei cremoneze. La interior este decorat cu fresce şi alte opere de artă din sec. 14-17, care ar fi şi vizitabile, dacă ajungi pe acolo în altă zi decât 1 mai, lua-i-ar naiba de porci comunişti.

În plan secund Loggia dei Militi.

Loggia dei Militi (Logia soldaţilor) a fost înălţată în 1292. Era sediul Societăţii soldaţilor. Aici erau adăpostite drapele de luptă şi alte însemne militare, precum şi unele dintre prăzile de război cu semnificaţie simbolică (stindarde, de ex, ori armurile unor comandanţi militari inamici).